Miljøscreening & sanering

Miljøscreening af bygninger

Affaldshelten ApS tilbyder at lave den lovpligtige miljøscreening af bygninger ved nedrivning eller renovering og miljøsanering. Vi tester for miljøfarlige stoffer og rådgiver om miljøsanering som asbestsanering, blysanering og PCB sanering. En miljøscreening af bygningerne og en eventuel sanering kan lokalisere eventuelle miljøfarlige stoffer.

Vi har stor viden og ekspertise om miljøfarlige stoffer, og kan således rådgive i alle aspekter inden for dette område. Derudover kan vi også foretage screeninger og registrering af asbest, PCB, tungmetallerne cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, bly, kviksølv m.fl.

Både nedrivning og sanering samt screening

Med os bag roret, er du garanteret professionel hjælp med stort set alle former for bygningssanering og screening. Vi er godkendt til at bortskaffe miljøfarligt affald samt til nedrivning af bygninger. Der er ofte en stor økonomisk fordel i at have nedrivningen og saneringen samt miljøscreening udført af samme virksomhed – og netop her, er vi et godt valg.

Kontakt os

Skal du have et uforpligtende tilbud?

Få et tilbud på en totalløsning

Vi kommer gerne ud for at analysere bygningen og klarlægge, hvor og i hvor store mængder de miljøfarlige stoffer findes. Derefter giver vi et uforpligtende tilbud på en totalløsning, hvor vi varetager alle aspekter af projektet. Hvis du har behov for en professionel og effektiv samarbejdspartner og en miljøscreening, er du derfor mere end velkommen til at kontakte os. Vi har byens bedste service. Ring til os på telefon 93 20 14 28 eller skriv til os på mail info@affaldshelten.dk.

Miljøsanering PCB/Asbest/skimmel

Miljøsanering udgør en vigtig del af nedrivningsarbejdet, og det er et lovkrav. Det er dog ikke nødvendigt i alle tilfælde, men er værdierne for giftstoffer overskredet, skal det gøres.
Sanering handler om at fjerne alle de giftige stoffer, der kan være i byggeriet, og arbejdet kan blandt andet bestå af:

  • nedslibning af maling
  • fjernelse af gamle fuger i vinduer
  • fjernelse af tag med asbest
  • tjek for PCB og PAH

Det er især særligt vigtigt, at tage højde for asbestsanering i ældre byggerier. Vi sørger for at fjerne de farlige stoffer fra byggepladsen, inden byggeriet kan fortsætte.

Effektiv PCB og asbestsanering

En miljøscreening af bygninger – i form af en bly, PCB og asbestanalyse, kan afdække, om der er miljøgifte, som skal fjernes ved en miljøsanering – og om en PCB, bly- eller asbestsanering er påkrævet. Miljøfarlige stoffer skal fjernes og bortskaffes professionelt og i henhold til gældende miljøsanering krav og lovgivning, så det sikres, at de ikke ender i naturen. Hvis man brænder materialer som asbest, PCB og skimmelsvamp, frigør man sundhedsfarlige stoffer, som ender i vores natur. De bliver optaget i fødekæden og ender på den måde i menneskekroppen.

Sikker håndtering af miljøfarlige stoffer

En miljøsanering er nødvendig, hvis der er konstateret forekomster af miljøfarlige stoffer, som er mistænkt for at forårsage alt fra let hovedpine til kræft og nedsat frugtbarhed. Det er derfor særligt vigtigt, at man forstår at fjerne dem på korrekt og forsvarlig vis med en professionel håndtering. Hos Affaldshelten har vi mange års erfaring både med rådgivning, screening og fjernelse af de miljøfarlige stoffer, der kan være i gamle bygninger. Vi sørger for en sikker affaldssortering og bortskaffelse.