Nedrivningsfirma du kan stole på

Vi er eksperter i bortkørsel af overskudsjord og miljørigtige nedrivninger mm.

Hvad kan vi gøre for dig?

Se vores ydelser her

Vi er dit professionelle nedrivningsfirma

Står du med en nedrivningsopgave og mangler en samarbejdspartner, der kan håndtere din opgave professionelt og effektivt? Affaldshelten er dit sikre valg. Vi er et nedrivningsfirma med mange års erfaring i branchen, og hjælper hvert år adskillige tilfredse kunder med deres nedrivningsopgave.

Som professionelt nedrivningsfirma ved vi, at nedrivning ikke blot handler om at vælte et hus eller en bygning. Det kræver omhyggelig planlægning, grundige undersøgelser og udførelse med nøje præcision. Som dit professionelle nedrivningsfirma tager vi ansvaret seriøst. Vi udfører opgaver i Hillerød og Nordsjælland, samt resten af København og Storkøbenhavn.

Ønsker du et uforpligtende tilbud, må du ikke tøve med at kontakte dit lokale nedrivningsfirma. Vi står altid klar til at hjælpe dig med din nedrivning af hus, bortkørsel af jord, rydning af dødsbo, eller det, du har brug for hjælp til.

Vi er med dig hele vejen

Vi ved, at der kan være mange bekymringer omkring nedrivning. Med os som samarbejdspartner er du garanteret et nedrivningsfirma, der er med dig hele vejen fra A-Z. Fra planlægning til udførelse og selve nedrivningsprocessen, sørger vi for at levere kompetent vejledning og rådgivning. Vi sørger for, at der bliver taget hånd om alle dine bekymringer og spørgsmål, så du kan have ro i sindet, når du vælger os som dit nedrivningsfirma.

Vi kan ikke prale af at være det billigste nedrivningsfirma, men vi er langt fra det dyreste. Vi mener, at kvalitet og ansvarlighed har sin pris. Med stort fokus på at udføre vores arbejde korrekt og miljømæssigt forsvarligt, er ubestrideligt. Som erfarent nedrivningsfirma er vi eksperter i at håndtere alle de komplekse elementer, der er forbundet med nedrivning. Vi sørger altid for, at nedrivningsmaterialerne bliver sorteret, genbrugt eller genanvendt i størst muligt omfang. Vi opretholder fuld sporbarhed af materialer og affald, og sørger for at der foreligger dokumentation for bortskaffelse af farlige stoffer, og dokumentation for, hvor de rene materialer er genbrugt eller genanvendt.

Kontakt os

Hvordan foregår processen?

Er du bygherre eller ejer af bygningen, skal du før nedrivning sørge for følgende:

 • Indhente nedrivningstilladelse ved kommunen. Du kan også give fuldmagt til en rådgiver eller dit nedrivningsfirma, så de kan indhente tilladelsen for dig mod betalning
 • Lukning af vand, el, gas, varme. I skal blot være opmærksomme på, at det skal gøres i god tid. Især fjernvarme eller gas kan der godt være op til 8 ugers ventetid på. El skal i have fat i en elektriker, som kan afmontere måleren og indlevere den. Vand skal i have fat i Hofor eller det lokale vandværk, som skal lukke for stophanen og afmontere måleren
 • Det er dit ansvar at sikre, at bygningerne bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller mv.). Denne opgave kan du få løst af en rådgiver eller nedrivningsfirma med specialviden i kortlægninger som fx Affaldshelten. Husk – det er et ufravigeligt vilkår i nedrivningstilladelsen
 • Sikre, at affaldet bliver anmeldt til de lokale affaldsmyndigheder. Dette er noget vi hos Affaldshelten gør for jer, som en del af vores ydelser som nedrivningsfirma
 • Er der flere end 10 medarbejdere på pladsen ad gangen fra mere end én virksomhed, skal du som bygherre udpege en arbejdsmiljøkoordinator samt udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Her skal bl.a. risikomomenter ved nedrivningen vurderes. Her står vi naturligvis til rådighed og overtager gerne ansvaret, når du vælger os som nedrivningsfirma
 • Du skal afklare omfanget af arbejdet med dit nedrivningsfirma
 • Sammen med dit nedrivningsfirma skal du gennemgå tilbuddet, så alle tvivlsspørgsmål afklares, og så du kan afgive endelig ordre på nedrivningen

Det valgte nedrivningsfirma skal før arbejdet påbegyndes sørge for følgende:

 • Udpege en entrepriseleder, som er din faste kontaktperson i hele forløbet. Entrepriselederen planlægger ressourcer og udarbejder en detailplan for forløbet
 • Sikre, at affaldet er anmeldt eller, hvis det er aftalt, selv anmelde affaldet til myndighederne, som anviser affaldet til relevante modtagere
 • Deklarere affaldet til de forskellige modtagesteder. Uden deklarationer kan nedriveren eller vognmanden ikke komme af med affaldet
 • Indhente oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret.
 • Ledningsplaner modtages fra ledningsejerne og udskrives. De udleveres til maskinføreren, som skal udføre nedrivningen og eventuelt gravearbejde
 • Anmelde nedrivnings- og evt. knuseaktiviteter til de lokale miljømyndigheder, som giver en midlertidig tilladelse med vilkår for arbejdet. Vilkårene handler typisk om at begrænse miljøgener såsom støj, vibrationer, støv, samt at give eventuelle naboer en orientering om eventuelle miljøgener i den midlertidige arbejdsperiode
 • Opsætning af byggeplads med mandskabsskure og få byggepladsen registeret

Med os som nedrivningsfirma, starter processen med, at vi fjerner alle løse materialer, inventar mv. Altså en total indvendig rydning af rene materialer. Herefter miljøsanerer vi bygningen for de miljøfarlige stoffer, som fremgår af miljøundersøgelsen, hvis det er nødvendigt. Vi etablerer et saneringsområde med afskærmninger og undertryksudsugning. Det sikrer, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under saneringsarbejdet. Såfremt det har været nødvendig at foretage sanering.

De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer, at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikret. Derefter bortskaffes det miljøfarlige affald til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed. Der sikres sporbarhed af alle materialer med digitale køre- og vejesedler.

Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges. Herefter kan den selektive nedrivning udføres af dit nedrivningsfirma.

De rene materialer sorteres til direkte genbrug eller genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt demonteringsarbejde efterfulgt af nedrivning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.

En del beton og tegl genbruges i dag efter rensning i oprindelig form. Det beton og tegl, der ikke kan genbruges direkte nedknuses til genanvendelse som erstatning for naturlige råstoffer. Det samme gælder også for asfalt. Ved mindre projekter bortkøres materialerne til miljøgodkendte knusepladser. Ved større projekter kan knusningen foregå på pladsen. Nedrivningen afsluttes og afleveres som aftalt.

Som professionelt nedrivningsfirma udarbejder vi en nedrivningsattest med dokumentation for nedrivningsprocesserne, herunder korrekt bortskaffelse af affaldsmængderne med fuld sporbarhed. Rapporten sendes til dig som bygherre.

Med rapporten har du dokumentation for, at nedrivningen er foregået efter gældende regler og kan fremvise fuld sporbarhed for alle de nedrevne materialer.

Al dokumentation fra nedrivningsentreprisen arkiveres af os i 5 år.

Hvad siger kunderne?


Affaldshelten hjalp med nedrivning af hus og bortkørsel af jord
Affaldshelten hjalp med nedrivning af mit hus og sparede mig samtidigt ca. 80 000 i forbindelse med bortkørsel af overskudsjord. meget professionelt og god rådgivning.
vh. Emil


Bortkørsel af jord
Gode priser og godt samarbejde med Carsten. Han er meget serviceminded, selv da det viste sig at jorden skulle hentes på en dag hvor Carsten var fuldt booket, fik han klaret det alligevel. Vil klart anbefale affaldshelten til alle som skal have bortkørt jord.


Virkelig god oplevelse.
Carsten har overholdt alle aftaler og tidsfrister, kan ikke være andet end glad for vi valgte ham til vores nedrivningsprojekt.
Alle mine anbefalinger går til ham.


Affaldshelten hjalp med nedrivning af hus og bortkørsel af jord
Affaldshelten hjalp med nedrivning af mit hus og sparede mig samtidigt ca. 80 000 i forbindelse med bortkørsel af overskudsjord. meget professionelt og god rådgivning.
vh. Emil


Bortkørsel af jord
Gode priser og godt samarbejde med Carsten. Han er meget serviceminded, selv da det viste sig at jorden skulle hentes på en dag hvor Carsten var fuldt booket, fik han klaret det alligevel. Vil klart anbefale affaldshelten til alle som skal have bortkørt jord.


Virkelig god oplevelse.
Carsten har overholdt alle aftaler og tidsfrister, kan ikke være andet end glad for vi valgte ham til vores nedrivningsprojekt.
Alle mine anbefalinger går til ham.

Vil du have et tilbud?

Vi sidder klar til at give dig branchens bedste uforpligtige tilbud!
Udfyld blot formularen, så kommer vi retur med et uforpligtende tilbud på netop jeres sag, alt lige fra miljøscreening til nedrivninger og bortskaffelse.

Vores åbningstider

 • Mandag
  07.00 - 17.00
 • Tirsdag
  07.00 - 17.00
 • Onsdag
  07.00 - 17.00
 • Torsdag
  07.00 - 17.00
 • Fredag
  07.00 - 15:00
 • Lørdag
  08.00 - 14.00
 • Søndag
  Lukket

Uden for åbningstid ville telefonen være vagt telefon