Nedrivningsfirma du kan stole på

Vi er eksperter i bortkørsel af overskudsjord og miljørigtige nedrivninger mm.

Hvad kan vi gøre for dig?

Se vores ydelser her

Affaldshelten

Med Affaldshelten som jeres samarbejdspartner til projektet kan i være sikker på, at i er i gode hænder fra A til Z. En nedrivning er ikke blot at vælte et hus og i sidste ende er det jer som bygherre der er ansvarlige. Vi er måske ikke det billigste nedrivningsfirma, ej heller det dyreste, men vi gør vores arbejde ordentlig og forsvarlig ifht miljøet og vores medarbejder.

Der er en lang række forhold før, under og efter nedrivningen, som du skal være opmærksom på, men med Affaldshelten som din samarbejdspartner skal vi nok varetage det hele alt efter aftale. De miljøfarlige stoffer skal lokaliseres, og nedrivningsmaterialerne skal sorteres og genbruges eller genanvendes i størst muligt omfang. Der skal være fuld sporbarhed af materialerne og affaldet fra den gennemførte nedrivning.

Derfor skal der foreligge dokumentation for bortskaffelse af de farlige stoffer samt dokumentation for, hvor de rene materialer er genbrugt eller genanvendt.

Kontakt os

Hvordan foregår processen?

Er du bygherre eller ejer af bygningen, skal du før nedrivning sørge for følgende:

 • Indhente nedrivningstilladelse ved kommunen. Du kan også give fuldmagt til en rådgiver eller nedrivningsfirmaet, så de kan indhente tilladelsen for dig mod betalning
 • Lukning af vand, el, gas, varme. I skal blot være opmærksomme på at det skal gøres i god tid. Især fjernvarme eller gas kan der godt være op til 8 ugers ventetid på. El skal i have fat i en elektriker, som kan afmontere måleren og indlevere den. Vand skal i have fat i Hofor eller det lokale vandværk, som skal lukke for stophanen og afmontere måleren
 • Det er dit ansvar at sikre, at bygningerne bliver screenet og kortlagt for miljøfarlige stoffer (PCB, asbest, tungmetaller mv.). Denne opgave kan du få løst af en rådgiver med specialviden i kortlægninger som fx Affaldshelten. Husk – det er et ufravigeligt vilkår i nedrivningstilladelsen
 • Sikre, at affaldet bliver anmeldt til de lokale affaldsmyndigheder. Dette er noget vi hos Affaldshelten gør for jer
 • Er der flere end 10 medarbejdere på pladsen ad gangen fra mere end én virksomhed, skal du som bygherre udpege en arbejdsmiljøkoordinator samt udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Her skal bl.a. risikomomenter ved nedrivningen vurderes. Her står vi naturligvis til rådighed og overtager gerne ansvaret
 • Du skal afklare omfanget af arbejdet med nedrivningsfirmaet
 • Sammen med nedrivningsfirmaet skal du gennemgå tilbuddet, så alle tvivlsspørgsmål afklares, og så du kan afgive endelig ordre på nedrivningen

Det valgte nedrivningsfirma skal før arbejdet påbegyndes sørge for følgende:

 • Udpege en entrepriseleder, som er din faste kontaktperson i hele forløbet. Entrepriselederen planlægger ressourcer og udarbejder en detailplan for forløbet
 • Sikre, at affaldet er anmeldt eller, hvis det er aftalt, selv anmelde affaldet til myndighederne, som anviser affaldet til relevante modtagere
 • Deklarere affaldet til de forskellige modtagesteder. Uden deklarationer kan nedriveren eller vognmanden ikke komme af med affaldet
 • Indhente oplysninger om ledninger i jorden fra LER-registeret.
 • Ledningsplaner modtages fra ledningsejerne og udskrives. De udleveres til maskinføreren, som skal udføre nedrivningen og eventuelt gravearbejde
 • Anmelde nedrivnings- og evt. knuseaktiviteter til de lokale miljømyndigheder, som giver en midlertidig tilladelse med vilkår for arbejdet. Vilkårene handler typisk om at begrænse miljøgener såsom støj, vibrationer, støv, samt at give eventuelle naboer en orientering om eventuelle miljøgener i den midlertidige arbejdsperiode
 • Opsætning af byggeplads med mandskabsskure og få byggepladsen registeret

Som det første i processen fjerner vi alle løse materialer, inventar mv. Altså en total indvendig rydning af rene materialer. Herefter miljøsanerer vi bygningen for de miljøfarlige stoffer, som fremgår af miljøundersøgelsen hvis det er nødvendig. Vi etablere et saneringsområde med afskærmninger og undertryksudsugning. Det sikrer, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under saneringsarbejdet. Såfremt det har været nødvendig at foretage sanering.

De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer, at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikret.

Derefter bortskaffes det miljøfarlige affald til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed. Der sikres sporbarhed af alle materialer med digitale køre- og vejesedler.

Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges. Herefter kan den selektive nedrivning udføres.

De rene materialer sorteres til direkte genbrug eller genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt demonteringsarbejde efterfulgt af nedrivning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.

En del beton og tegl genbruges i dag efter rensning i oprindelig form. Det beton og tegl, der ikke kan genbruges direkte nedknuses til genanvendelse som erstatning for naturlige råstoffer. Det samme gælder også for asfalt. Ved mindre projekter bortkøres materialerne til miljøgodkendte knusepladser. Ved større projekter kan knusningen foregå på pladsen.

Nedrivningen afsluttes og afleveres som aftalt.

Vi udarbejder en nedrivningsattest med dokumentation for nedrivningsprocesserne, herunder korrekt bortskaffelse af affaldsmængderne med fuld sporbarhed. Rapporten sendes til dig som bygherre.

Med rapporten har du dokumentation for, at nedrivningen er foregået efter gældende regler og kan fremvise fuld sporbarhed for alle de nedrevne materialer.

Al dokumentation fra nedrivningsentreprisen arkiveres af os i 5 år.

Hvad siger kunderne?


Affaldshelten hjalp med nedrivning af hus og bortkørsel af jord
Affaldshelten hjalp med nedrivning af mit hus og sparede mig samtidigt ca. 80 000 i forbindelse med bortkørsel af overskudsjord. meget professionelt og god rådgivning.
vh. Emil


Bortkørsel af jord
Gode priser og godt samarbejde med Carsten. Han er meget serviceminded, selv da det viste sig at jorden skulle hentes på en dag hvor Carsten var fuldt booket, fik han klaret det alligevel. Vil klart anbefale affaldshelten til alle som skal have bortkørt jord.


Virkelig god oplevelse.
Carsten har overholdt alle aftaler og tidsfrister, kan ikke være andet end glad for vi valgte ham til vores nedrivningsprojekt.
Alle mine anbefalinger går til ham.


Affaldshelten hjalp med nedrivning af hus og bortkørsel af jord
Affaldshelten hjalp med nedrivning af mit hus og sparede mig samtidigt ca. 80 000 i forbindelse med bortkørsel af overskudsjord. meget professionelt og god rådgivning.
vh. Emil


Bortkørsel af jord
Gode priser og godt samarbejde med Carsten. Han er meget serviceminded, selv da det viste sig at jorden skulle hentes på en dag hvor Carsten var fuldt booket, fik han klaret det alligevel. Vil klart anbefale affaldshelten til alle som skal have bortkørt jord.


Virkelig god oplevelse.
Carsten har overholdt alle aftaler og tidsfrister, kan ikke være andet end glad for vi valgte ham til vores nedrivningsprojekt.
Alle mine anbefalinger går til ham.

Vil du have et tilbud?

Vi sidder klar til at give dig branchens bedste uforpligtige tilbud!
Udfyld blot formularen, så kommer vi retur med et uforpligtende tilbud på netop jeres sag, alt lige fra miljøscreening til nedrivninger og bortskaffelse.

Vores åbningstider

 • Mandag
  07.00 - 17.00
 • Tirsdag
  07.00 - 17.00
 • Onsdag
  07.00 - 17.00
 • Torsdag
  07.00 - 17.00
 • Fredag
  07.00 - 15:00
 • Lørdag
  08.00 - 14.00
 • Søndag
  Lukket

Uden for åbningstid ville telefonen være vagt telefon